openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Har Elia kommit ?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Har Elia kommit tillbaka?

I Gamla testament så läser vi mycket om Elia.Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. (2 kung 2:11) Elia dog inte utan han gick upp till himlen.

                   
 

 

 

Han var en man som skulle bereda väg för Herren. En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.(Jes. 40:3) Elia var den som skulle komma förre Messias enligt skrivit, att han skulle bereda vägen.

                                
 

När vi läser varför Judar hade svårt att tro på att Jesus var messias, var ju för i skrifter har dem alltid läst om att Elia skulle komma förre frälsaren. Fortfarande tror Judarna att Elia skalla återvända. Fortfarande har dem alltid tomma platser för både Elia och Messias på deras bord under påsken.

Men Varför stämde inte vad skrifterna säger med verkligheten? Säger inte Gud att Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16–17)

Innan vi undersöker om Elia i Nya testametet så vill jag att vi tittar på vad för kallelse Elia hade…

Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.  Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. (Mal 3:1) 

Elia hade en profetisk gåva, han var en BUDBÄRARE.Profetisk tjänst är inte bara att profetera i framtiden men viktigaste är den profetiska gåvan handlar om att föra Guds talan - att meddela en hälsning ifrån Gud till en eller flera personer.

                                               
 

Varför hände det att Gud sänder en Budbärare (profet) till folket när vi läser lite längre ner i samma kapitel så läser vi om vilka misstag folket har begått

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor. (Mal 3:8) Gud ville peka på att Israel har begått synd nämligen om ”Tionde’’. Det här är bl.a. som innefattar i en Profetisk tjänst. Så Elia var en Budbärare/profet. Men i början av inlägget skrev jag från Jes. 40:3 om att Elia åkte upp till himlen. Elia gjorde bl.a. åta mirakler innan han gick upp till himlen.

Något av det som Elia gjorde…

1 Kung 17:1-7

Elia vid bäcken Kerit 

1 Kung 17:8-24

Elia och änkan i Sarefat

1 Kung 18:1-15

Elia och Obadja 

1 Kung 18:16-19

Elias möte med ahab 

1 Kung 18:20-40

Elia på Karmel

1 Kung 19:1-18

Elia på berget Horeb

1 Kung 21:17-29

Elias strafftal mot Ahab 

2 Kung 2:1-18

Elias himmelsfärd

Har verkligen Elia kommit tillbaka i Nya testamentet? Jo, hans ande har kommit tillbaka men inte kroppen. Och när Herrens ord pratar om det så tror Judarna nog att han menar som att Elia skulle komma som Elia (kroppsligt mesigt) för Judarna alltid misstolkat allt vad skrifterna talar om även vad Jesus själv talar om.  Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" Men det tempel han talade om var hans kropp. (John 2:18–21)

 I alla evangelierna läser vi om Johannes Döparen som kommit fram förre Jesus och började sin tjänst. Elia ande var den anden som var i Johannes döparen. Folk ser likheter mellan Hur Elia var i sin tjänst och hur Johannes var. Båda två var i samma position. Elia var en Budbärare (Mal 3:1) och Johannes var en budbärare som gick runt och predikade om att folket ska vända sig tillbaka från synden och döpa sig i vattnet.  En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. ( John 1:6-8)

”Men han kom för att vittna om ljuset.’’ På ett lättare sagt så var han en budbärare för när vi läser i mark 1:3-5En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! *Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

Som sagt eftersom folket kände till alla gamla testamentet så vi läser där de frågar om han var den Messias, Profeten eller Elia…

Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna* hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: "Jag är inte Messias." De frågade honom: "Vad är du då? Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." "Är du Profeten? * Han svarade: "Nej." Då sade de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!" * (John 1: 19-23)

Jesus markerade väldigt starkt om att Johannes döpare var Elia

Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron! (Matt 11:13-15)

 På väg ner från berget befallde Jesus dem: "Tala inte om för någon vad ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda." Lärjungarna frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?* Han svarade: "Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen. (Matt 17:9-13) 

För Ikväll så var det jag ville dela med mig. Nästa inlägg kommer handla om Frälsnings del 2...Hoppas du kan komma och ta del av min undervisning. 

Ha en förtsatt bra kväll!!!

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: