openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Vinnande livstil!!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Idag vill jag prata om ledarskap, Varför ledare?  Vad är en ledare? Varför väljer vi en ledare? Vad är skillnaden mellan en ledare och vanlig medlem i truppen?

Sjuka blir botade, andliga tilltal kommer fram, andliga gåvor får framgångar… mm

Finns det något som är enormt avgörande i en kallelse mer än nådegåvor? Vad är det i så fall? Vi jobbar väldigt hård för att träna upp i alla andliga gåvor men vi försöker inte ens på att träna upp dem andra delarna nämligen andliga frukter. Vi kommer knappt ihåg att det finns som är mer värdefullt än dem andliga gåvor. 

 

Paulos som vi försöker följa efter skrev så i 1 kor 13:1-2 

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 

1 kor 13:1-2 I hans brev till korinthierns nämnde han ett ord ’’ Kärlek ’’ Paulos försöker utrycka sig en sak… Kärlek är den enda man behöver för att utföra Herrens verk. Kärleken knyter samman allt vi göra. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, att tala änglars språk är en gåva men utan frukt är ingenting.  Våra andliga gåvor kommer från Herren med ett särskilt syfte. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 12:4-7 Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

 
När jag kommer till Sverige framför allt när jag flyttade till Skåne så fick jag ett armband i gåva, på armbander så fanns det 4 bokstaver (WWJD) vad Jesus hade gjort om han hade varit här? ja han hade säkert älskat och älskar åter älskat, därför är vi kallade för att älska inget annat...
 

Vi strävar efter att få likna Jesus vår Herre, men vet vi hur vi kan gå till vägar? Tror inte av det jag ser och upplever… Vi jobbar väldigt mycket på att bygga våra andliga gåvor men inte frukter. Men det är vi som väljer om vår andliga frukter blir bra eller dåliga, det vill säga om vi ville bli en bra vittnesbör eller ej till andra. 

 

                                       
 
Tänk på att det är frukter som kommer ta dig/mig långt i tjänsten. Frukter tar tid för att växa upp men gåvor får vi av nåd när vi blir frälsta. Och just gåvor existerar bara här på jorden för att sprida evangelium men just andens frukt som kommer vara med oss även upp med vår Herre. Att älska din nästa som dig själv är den enda som kan ge dig en biljett till himlen men inte hur många du har botat och hur många som blev friska genom din handläggning. Många säger att Gud använder oss bara för vi bad många till frälsning eller många blev botade… 
 
 
                                                            .. To a Life of your own choosning
 

Det är sant att Gud använder oss men det är inget bevis om gud verkar i mitt liv. För just gåvor kommer att fungera för jag har fått dem som gåva men bibel undervisar annat.

Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! Matt 7: 21-23

Alltså skall ni känna igen dem på deras fruktNär vi se på hur Jesus levde så levde han ett kärleksfullt liv. Kärlek var hans livstill, han älskade till och med de som inte älskade honom. 
 
 

Man ser så ofta fruktlösa kristna som inte har de 9 andliga frukter Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Gala 5:22–23 

Låt oss se lite om Kärlek, vad är kärlek..

1.   Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 8:38–39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. Guds kärlek är uppoffrande. Bibeln säger i Johannesbrevet 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

2.   Guds kärlek är evig. Bibeln säger i Psalm136:1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.”

3.   Hur beskrivs Guds kärlek? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 13:4-7  Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

4.   Vi uppmanas att älska varandra. Bibeln säger i 1 Johannesevangeliet 2:9-10” Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.”

5.   Vi skall inte bara älska våra vänner. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt:Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

6.   Kärleken är grunden för hela Guds lag. Bibeln säger i Matteusevangeliet 22:36-40” ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

 

          Utan Andliga frukt så är vi inget, låt oss växa i frukter som Herren har planterat i oss.

 

 
 

Kommentarer

  • Anna säger:

    skitbra Siku... viktigaste är det du nämnde. utan frukt livet är bara som ett vanligt liv och tråkigt...

    2014-02-21 | 14:01:47

Kommentera inlägget här: