openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Del 2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Ikväll kommer fortsätta det jag började igår. Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Ikväll vill jag ta lite tid och prata om Jobboken. 

Det finns många uppfattningar om Jobs bok är den äldsta boken någon sin i bibels historia, man tror at den är den äldsta boken p.g.a.

  •   Att boken inte nämns Israel
  • · Och att det inte citerar från judarnas lagar… osv. 

En av många uppfattningar i Jobsboken är att författaren skrev i allra första kapitel och första vers om

 ’’ I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.  ’’ Job 1:1 

Jag markerade just två ord from och rättsinnig, from är ett ord som översattes från hebreiska som står för tál som syftar om inre tillstånd och perfektion. Många Engelska välkända bibel översätningar har skrivit om att Job var rättfärdig och otadlig (righteous and blameless). Men Job var ju inte rättfärdig och syndfri i sig. Han hade ju den naturliga Adams synd något som Gud avskyr. Men hur kan han då målas som rättfärdig. En person som Gud dagligen glädjas över och presenteras inför Änglarna och Satan

Evangeliet förvandlar det hemska till underbar, i Jobs bok ser vi en troende man trötts allt motgångar och misär. Han håller sig fast vid Herren

'’ Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.’’ Job 2:10

 Det står i ’’ Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.  När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud.’’ Job 19:25-26 så som Paulos skrev i till Rom församling. ’’ Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.*’’ Rom 4:18 Lika så trodde Job, när all hopp var ute trodde han på hoppet. Hoppet som kommer från Kristus Jesus.

 

Job hade rättfärdighet som kommer av tro. Hans rättfärdighet var bekräftat av Gud inför himlens änglar.

’’Då sade HERREN till Åklagaren: "Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.’’ Job 1:8

 

Därför när Satan anklagade det är inte Job som blev anklagad utan det är Gud han anklagade. Han den som kritiserar den Gud som gjorde Job rättfärdig. Han kritiserar den korsfästande Gud, han menade Jesublod är inte tillräcklig. Jobs bok visar oss det som Paulos skrev i Rom 8:31–35

 

’’ Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?’’Rom 8:31–35

 

Ska vi förstå Jobs boken och hur Gud kan stoltsera sig med honom och älska honom så mycket måste vi gå på Golgata. Vi måste förstå vad som hände på korset där. För att göra något underbaraste från illande fick Gud göra det underbaraste till illande.

 

Jesus förlorade sin faders kärlek och upplevde hans vrede för att du och jag aldrig ska missta hans kärlek och aldrig ska uppleva hans vrede. Kärleken gavs inte genom lycka utan genom lidande. På grund av kärleken till dig, Jesus hängde sig på ett kors och led.

 

Det är den Gud genom Jobsboken rycker fram sin korsfästade och genomborrade händer och ber dig att lita på honom i stunden av lidande. Den Gud som säger till dig att du ska inte oroa dig för han har all makt i sina händer. Det är denna Gud som säger till dig att lida för honom för han är värdig all ära för den Han är.

                  
 

 

Han slog sin son Jesus Kristus för att du och jag syndade, han slog sin Son för vi valde para oss med samma kön, han slog sin Son för vi vägrade lida hans ord. Han slog sin Son för vi var otrogna med alla och allt. Han lagt all vrede på Jesus Kristus för vår skull.

 

Jag vill avsluta med ett bibel ord som är så känd som också säger mycket om just Guds kärlek på korset.

’’Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.’’ Jes. 53:4

Kommentarer


Kommentera inlägget här: