openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

I den senaste tiden både i skolan (Bibel skola) och bland mina vänner varit stor fråga om Guds godhet och kärlek. Jag menar Är han god kommer något ont från honom? osv...

Därför vill jag dela mina tankar kring det ämnet. 

 Man kan fråga sig varför Gud med all sin kraft inte endast förgöra Satan med en gång? Men vad är segern i det, nej Gud väljer visa kraft i kärlek i Satans hemmaplan.

Innan vi kliver in i huvudämnet så vill jag markera att vi inte står under förbannelse oavsett under vilken omständigheter vi än befinner oss. Att man är sjuk så är man under djävulens förbannelse och om du är fris så är du under Guds välsignelse… nej detta är något som kom med framgångs teologi. Vad är Framgångs teologi då? Jo, framgångs teologi är något som handlar om att önska sig det bästa, att ge tionde för Gud ska välsigne dig. Ger du 1000kr då ska Gud välsigne dig med 10 000kr. Men hittar vi tionde i Nya testament? Nej, verkligen inte. För Gud vill 100 % inte 10 %. Han ger och han tar det han gett redan. Allt är i sin hand.

Bibeln bevittnar om att ’’ Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. ’’ Jes. 53:4

Förbannelse har ingen makt över oss oavsett under vilken omständigheter vi än befinner oss. Vem skickade förbannelsen från första början och varför skickades förbannelsen till världen? Dessa frågor är dem mest förvirande frågorna vi har i nu läget.

Förbannelse är något som Gud skickade för människans skull. ’Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.’’ 1 Mose 3:17

 När vi läser Job boken så tyder att det var Gud som plågade Job, genom att ge Satan tillåtelsen och möjligheten. Gud är den som slutligen som bestämde all lydande som Job fick genomgå. Gud verkställde all plågorna genom sin makt.

Vi har uppfattning om att Gud är god endast god, det är inte fel men är verkligheten så? Säger Bibeln det? Nej!

När vi läser Jobs berättelse så vill jag ta två viktiga verser ifrån kapitel 1 & 2

’’I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.’’ Job 1:1

’’Då sade hans hustru till honom: "Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö."  Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.’’ Job 2:9–10

Bibel talar om att Job var en rättfärdig person och att han fruktade Gud, och därför han undvik det onda. Job kände Gud, han viste vilken Gud han tillbad.

Gud är en Suverän Gud i vårt lidande!. Vad menas med det? Hans absoluta herravälde kontroll och omtanke för allt i skapelse för hans egen ära och för hans folks bästa. Och det är denna Gud vi ska lära känna inte bara i jobboken utan genom bibeln. En Gud som är i kontroll över allting och som styr allting, även i människors lidande.

Men finns det bibel ställer som förtydligar just detta? Svaret är JO!

För att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är HERREN och det finns ingen annan. Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta. (Jes. 45:6-7)

Även om vi läser samma vers på engelska så blir bara versen ännu tydligare…

I am the giver of light and the maker of the dark; causing blessing, and sending troubles; I am the Lord, who does all these things. Jes. 45:7

Alla som bor på jorden räknas för intet, han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: "Vad är det du gör?" (Dan 4:32)

 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, (Ef. 1:11)

Och även historien största synd mordet på Guds son var ju i minsta detalj av Gud.

Allt detta tyder på om vi säger att han är bara endast god då har vi problem nämligen fel bild av vem Gud är. Och att inget händer i våra liv utan att Gud har beviljat det att hända. Men varför säger vi att sjukdomen är från djävulen och att det är en förbannelse? När bibeln bevittnar att det kommer både lycka och olycka från Gud (Jes.45:7).

Vad händer med Sadrak, Mesak och Abed-Nego? Är det inte det som händer i våra liv? Att vi inte vet hur Gud verkar i vårt liv men vi förväntar alltid oss en helande kraft och att ingen ska må sjuk alla ska vara friska? Men Varför den mest gladaste, mest tacksam och inspirerande person Nick Vujicic lever utan varken armar och ben?
 
             
 
 
  
           
 
                 
 
 
Glömmer vi att Gud har större planer i vårt liv, större än en enkel helande mirakel? Vad är det vi gör när vi har det Nick Vujicic inte har...
 
        
 
                                                
 

Vad sa Sadrak, Mesak och Abed-Nego till kungen i sista stunden innan de skulle kastas i elden? ’’Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: "O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp." 

Är jag sjuk eller frisk så är Han ändå min Gud. Vår kärlek är vilkorslos kärlek. Ibland folk tro att vår tro baserar på Guds välsignelse och framgång, Eller vår tro beror på att vi är så välsignade av Gud. Vilket betyder att vår kärlek till Gud inte har Gud i fokus utan egen lycka och framgång som fokus. Alla Världs religioner där Gud inte är i fokus utan vad man kan får utav att tillbe Gud. Det är en Satanisk religion.

Om vi betraktar att sjukdom är från satan och samtidigt säger vi att ’’ Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.'' Rom 8:1. Vi läser i ’’ Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus, eftersom han var sjuk.’’ 2 Tim 4:20 och ’’ Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg.’’ Fil 2:26–27 samtidigt så läser vi när Paulos acceptans på sjukdomen och därför att han tipsat Timoteus om vin som medicin. Det visar att Paulos inte trodde alls på att sjukdomen var en förbannelse som måste brytas. ’’ Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.’’ 1 Tim 5:23.

Sjukdom är inte från Gud som jag tidigare sa och som jag har skrivit lite mer om förbannelse på min blogg så jag tror inte att det är från Satan för han har ingen makt i oss som är i Kristus.   

 

Frågan lämnar jag öppet till er läsare… Ni kan lämna gärna en kommentar eller fråga angående detta…

Tack för att ni tog er dyrbara tid och läst mitt inlägg.

Hej!

 

 

 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: