openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Frälsning del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Del 1

Hej kära läsare 

Den Helige Ande har uppenbarat något i mitt hjärta som jag måste dela med er. Det är var ordet Frälsning betyder. Vad är just frälsning för dig? Ifrån vad är du frälst? ... osv

När man ser på själva ordet Frälsning betyder ju att man är fri från Halsbojor som du hade runt din hals. 

Bibel beskriver oss människor som har varait utan Guds härlighet på grund av Synden. 
 
- Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.* 
 
Rom 3:12
 
- Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 
 
Rom 3:23

 Kanske sitter du och tänker '' jag har väl inte någon bojor runt min hals, vad menar med det'' Jo det har du om du inte tagit emot Jesus. Låt mig förklara en sak för dig... Har du skuldkänsla över att du inte räcker till, att du inte så smart, att du inte så rik eller över ditt utseende? 

Alla dessa exemplar jag skrev är kedjor som är knutna till den böja som är runt din hals. Du vill gå vidare men du kan inte för du tror att du är ful eller sämst på något sätt. Och när frälsning kommer i ditt liv så blir du fri från all dessa förhinder, för du får ett helt nytt perspektiv på livet. Jesus kom inte hit för att döma dig och lägga skuldkänsla utan han kom för att befria dig från all börda du har.   

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 

Joh 3:17

 
Vi har alltid frijavilja att välja mellan gott och ont, Gud redan från början get människan friavilja att välja mellan att äta och inte äta från den. 
 
men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." 

1 Mos 2:17

Människan har en fri vilja. Vi bestämmer över våra handlingar. Vad Paulus säger här är att vi inte råder över Guds handlingar:
 
Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.* Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.

Rom 9:15-16

Gud lägger alltid fram friaviljan framför oss över allt vi gör... när vi läser i 1 mos 2:9 ser vi att Gud lägger alltid fri viljan framför oss.. 
 
Och HERREN Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. 

1 Mos 2:9

Jag tror att vi har alltid val i allt vi gör, just nu så har jag val mellan att skriva den här inlägg eller inte skriva. Hur ser vår uppfattning om att leva i renhet? Hur ser valet i vårt liv när det gäller evangelisation? Väljer vi alltid den mest bekvämligaste val eller väljer vi det som gör ont i vårt kött? ’’ Det som gör ont i vårt kött ’’ vad menas med det? Jo, att dö från all köttets begär. 
 

Vår bekvämlighetszon är vår mest komptent fiende för, vill du har framgångsrikt liv då ska du lämna din bekvämlighetszon för utanför zonen finns framgång utanför zonen finns frihet och mera.  

 

Som jag sa tidigare allt vi gör bygger på all val vi gör. och just därför är det man måste ta ett beslut att följa Jesus. Att följa Jesus kan kosta mig/dig till och med vårt liv.  "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare," och de lämnade genast sina nät och följde honom.”

Matt 4:19-20

Kom och följ mig handlar om att följa efter hans fotspår...vart han än går.
'' Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."”

Matt 16:24

Och att följa honom handlar om att hålla sig till allt han säger och gör. Vad säger Jesus då? 
 
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Matt 28:16-20

i den här versen så läser vi i början De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 
 
Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade... Jesus kommer oavset hur din tro är och vart du än befinner dig i din tros vandring men ändå är du utvald för att sprida hans ord. Beslut är något man gör i livet men just vad gör man då om man har svårt för att ta beslut.. man ber 
 
Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: 

Luk 6:12-13 

 Frälsning är viktigaste beslut man gör i livet för att få löss från evigdöd. 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: