openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?


Om en person blev kristen tagit emot frälsning betyder inte att han gör allt rätt på en gång…
Om den personen var lögnare innan han blev kristen även den dagen han som han blev kristen är han också en lögnare… Hmm märkligt?  

 "Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." 1 Tese 5:23

Personen som bär Guds ord är stabil både yttre och inre. Han är en jobbig person för djävulen
"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Heb 4:12
"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet," 2 Tim 3:16


Bibel undervisar om att en person enligt 1 mosebok 1:27 så har tre delar
Ande
Själ och
Kropp


Vad är huvudsak med vår ande?
Vår andes uppdrag är att kommunisera med Gud. Vår ande är enig med Guds Ande. För när vi ber så har vi en

Ande som kopplar oss med Gud. ( Rom 8:26) Vår ande är lik Gud. 1 mosebok 26-28
Guds utseende är sin ande dvs Gud är lik sin Ande


Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.John 3:6


Om en människa liknar Gud varför människan begår all synd då? Varför äktenskaps brått , mörda en anna människa…osv
Människan syndar inte från sin ande utan från sin själ eller den lilla hjärnans kontroll. Ju mer uppmärksamhet du ger till själen desto svagare blir din ande. Kropp däremot är bara en slags robot, den lyder vad både ande och själv säger.

Skillnad i ett kristet liv… hur kan vi får fram skillnad eller framgång i vår tro?
Det enda sätt att leva ett kristet fläck fri äkta liv är att läsa bibel
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.Jakob 1:17

Vår ande växer inte, Han är full vuxen..
Vissa personer talkar fel just den här bibel vers Gel 5:22
Den här bibeln vers pratar inte om vad just Helige ande kan ge för frukt utan den pratar om det frukter som just Ande planterar i vårt liv.
Om vi ska förvandla och bli en stark lärjunge då måste vår sätt att tänk måste förvandlas först.. Rom 12:1

Kristen som inte har en förvandlar kristet liv är lik en hedning. Vår hjärna behöver förvandlas och vara ren från all orättfärdigheter… Rom 12: 2 det innebär att vi ska förvandla vår tanke och ge till Gud som ett offer.

Personen som tagit emot frälsning behöver tid för att förvandlas helt. Frälsning betyder att man är välkommen till starskottet för ett liv med Gud men inte att han är klar med allt…

Kristet liv är svårt men samtidigt är lätt…

Hur förvandlar vi vår själ?
 själen är upptill oss att frälsa varje dag medan Gud har redan frälsat vår ande. 1 peter 1:23
All vara kristen länge betyder inte att man är förvandlad, för kristet liv är ett liv i ombyggnad till Kristus återkomst…Jako 1:21

Vår själ behöver frälsa varje dag, att ta nya beslut varje dag.. bära korset varje dag…osv
Vår själs ända sätt att frälsa för varje dag är bara att läsa bibel varje dag varje tillfäll man får…

Den går upp vid himlens ena ende 
och går sin kretsgång till den andra. 
Ingenting undgår dess hetta.Ps 19:7

Kristen utan framsteg har lätt att återvända sig till världen även om Röda havet är stängt efter Israeliterans passering
Din själv måste förnyas och var bered för att ta emot till det som kommer från himmelen.
Vår själv växer inte utav Lovsång, tillbedjan, bön…etc utan själen växer genom att läsa bibel ord. Liksom vår kropp älskar varm dusch på morgonen. Så Vå måste läsa läsa läsa bibel….

Kommentarer


Kommentera inlägget här: