openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Frälsning del 2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Iföregående inlägget skrev jag en del om vad frälsning innebar och vad det handlar om. Idag ska gå in lite mer och se om Innebär det frälsning att vi måste göra något särskild för att vi ska förtjäna frälsningen? vad är det som händer med oss efter det första ögonblicket? Och vad är det som kan ursaka till att vi förlorar frälsning?

Gud erbjuder oss frälsning genom Jesus. I Matteusevangeliet 1:21 står det Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Apostlagärningarna 4:12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Från första början så skapade Gud oss för sin avbild, det vill säga att vi ska gå med honom i harmoni och leva som han har tänkt sig från första början. Att vi ska ha auktoritet och härska över världen. Men Djävulen lurade människan och tog makten ifrån människan. Gud har plan för var och en människa. Frälsningen betyder att vi tar emot evigt liv när vi ingår i en personlig relation med Gud. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:3  Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Johannesevangeliet 3:16 säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.Vi är inte förtjänta att ta emot frälsning utan det är en fri gåva från Gud. Efesierbrevet 2:8–10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det finns bara en väg till frälsning, det gäller att välja rätt. i Matteusevangeliet 7:13–14 står det ’’Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.’’ Frälsning är ett heligt beslut som är alldelsess personligt som innefattar omvändelse från synd ”Apostlagärningarna 2:37–38 Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.”

När vi tar emot frälsning då händer att vi får den helige Anden i oss, Han är liksom en vägledare i vårt liv. Vårt inre ögon öppnas och vi blir pånyttfödda. Den helige Ande är allt för oss som är Jesus lärjunge för Han är en sann källa som vi kan vända oss till i alla situationer. Han är skickad av Jesus. I bibeln står det att han är den sanna källan till allt Johannesevangeliet 14:16-17  Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Den helige Ande är alltid hos de som är födda av Ande inte av kött eller mans vilja i Johannesevangelium 1:10–13 står det ” Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Det innebar för att duta emot den helige Ande beskrivs som den nya födelsen.I Johannesevangeliet 3: 5-7 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Det kan vara många ursakar för att en ska förlora sin frälsning. Men vi ska titta på en som jag inser som jätteviktig ursakar som vi stöter på i vårt dagliga liv.

 

 

Inte Förlåta

 

Jesus talade mycket om förlåtelse, att förlåta andra liksom Gud förlåtit dig. Han undervisar om att det man har fått gratis ska ges bort gratis. Att inte förlåta är största orsaken till att du förlorar din frälsning. Frälsning handlar om förlåtelse. När man säger jag är frälst det betyder ” Jag var syndare och ond men nu är jag förlåten ” Gud gav sitt liv för vår skull trötts vi inte förtjänar det. Men Gud som är så allsmäktig som kom ner för att reda/ förlåta oss vem! Är vi som vägrar förlåta andra. Paulos skrev så i 1 Korintbrev 13:1 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Att förlåta andra speglar kärlek som Jesus undervisar Matteusevangeliet 22:37-40”Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.* Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."*” Om vi delar på just själva ordet förlåta så finner vi en livsförvandlande mening. För-låta att låta andra gå. Att ge plats till andra. Låta andra före dig. Gud kan ge dig mycket mer än det du ber om när du lever för andra. Han vill alltid sammarbeta med andra som är i samma intresse som han. Hans intresse är att leva och dö för andras skull. Vi är som ett tegelhus varje Tegel sten bär andra men också själva stenen bärs av andra. Lukasevangeliet 6: 46-47 står det ”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er.” Att göra det Jesus befaller är något som leder oss närmre Fader nämligen att likna Jesus.

 

Mitt slutliga ord är vår vara oss själv och vara stolta över vår frälsning. Om vi följer vad Jesus vill och om vi gör vårt dagliga liv till ett äventyr med Gud så är vi så passa närmre Jesus hjärta. Hans hjärta är nära de som är onådda folkgrupper. Vara törstiga och hungriga efter vad Gud har förberet för er. Spring framåt bara sträcka till mållinje för era välsignelser kommer när ni behöver det. Ingen tar din och min skatt och välsignelse. Vi är Präster till dem som inte går i kyrkan, Leva varje dag för att hjälpa en person till och föra in till himmelriket för himmelriket är så pass nära. Jesus kommer snart!

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: