openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Vad har det du har i Din hand och i din tunga!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

    Hej mina vänner, är så glad att jag fick så mycket respons från folk som har varit inne här på min blogg och läst. Jag viste inte ens att min blogg var så känd. Idag vill jag dela något av det jag har upplevt väldigt stark. 

Ibland så tänker man ’’ Ah mitt liv är bara ett vanligt liv som alla andra’’ Det känns så meningslöst för det händer inget i livet… just sådan tankar kan dyka upp och det är farligt om man inte vet vem man är vad man lever för. Vet vi att vi är rika, vet vi att vi är välsignelse till det här landet för vi tror på en levande Gud som är skapare himmel och jord? Vet vi att vi har auktoritet över djävulen och demoner, att vi kan befalla dem i Jesunamn? Vet vi våra röter? Tror inte det!

                                     

Jag tror vi är mer än vad vi tror att vi är. Gud sa dessa ord… Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. John 3:16. Eller för att vara mer uppriktig, de som tagit emot honom gav han dem rätten att blir Guds barn. Johannes 1:12

                                         

Så enligt Johannes 1:12 tillhör vi till en rikedom som kallas Himmelriket som härskar över hela världen och hela gigantiska Universum. Så häftigt är det jag/du har inom oss. Vår identitet är att vi är Guds favorit och hans favör är över oss. Men hur många av oss vet om det? Israeliterna var väldigt rika när de vandrade genom öknen för de hade mycket guld och silver men vad ska dem göra med allt det rikedom om de inte kan ens komma fram till det lovade landet Kanan. Vi har rikedom men på grund av vår otro, otålighet, tveksamhet… mm sätter vi stopp på allt som finns i oss. 

En av de många som finns i oss är Ordets kraft för att sprida evangeliet… Hur många vet att tungan kan ger liv. Att du kan förbanna också välsigna. Eller att Guds välsignelse kan flöda över dig bara på grund av att du pratar bara positiv men också du kan sätta stopp för du prata negativitet?  

                                  

Vi behöver veta vad vi har inom oss. Vi har en sanning som förvandlar liv. En känd predikan sa såhär en gång ” Gud kan hjälpa dig att predika ute men han kan inte hjälpa dig för du ska komma upp från din soffa” Vi behöver vara ute, Evangelium är för bra för att stanna i kyrkan. Vi är inte kallade för att sitta i kyrkan utan vi är kallade för att få ut evangelium ute bland folk. Vi behöver vara folkliga vi behöver vara enkla. Vi är tigrar inomhus men blötta katter utomhus. Frälsning är ett livstill som behöver leva ut. 

Vi alla känner till Sveriges Väckelserörelse 1886 (folkväckelse) inom Baptisterna. Efter den tiden så var över 14 % kristna troende i Sverige.

                              
                                                 Första Döpfest i sverige!

Har vi kvar den procenten nu? har vi ökat eller minskat? Jag vågar säga att vi inte har minskat utan vi ligger i den nivån där varningssignalen har börjat lysa för långe sen. Vi är nu för tiden 0,7 % - 0,9 % och det gör oss till ett land som är före detta kristet land (Unreach land). 

Ungdomar konvertera till Islam Hinduism alla möjliga gudar. Vi har den sanna tro, stark övertygelse för oss själva. Vi har slutat leva för länge sen. Vi ser inga förändringar vi bara sjunker och sjunker djupt. Vi lever i ett land där alla har var sin sanning.

Vi Kristna behöver vara mer modiga och bestämda. Predikar evangeliet med positiv aggressivitet. Hur predikar vi evangelium? Hur gjorde Jesus och hans lärjunge när dem predikade evangelium? Följer vi apostlarnas fotspår? 

Jag brukar följa ut med många kristna vänner ute för att predika evangelium, och jag ser väldigt tydligt att vi saknar detaljer som gjorde apostlarna blev så framgångsrika evangelister. Det är aggressivitet vi saknar, sätt som Petrus Simon predikade, sätt som alla andra apostlarna predikade.

1900-talet inföll flera perioder som betecknats som väckelseperioder. Pingströrelsens framväxt på 1910- och 1920-talen kan till exempel nämnas. Kristendomens tillväxt på många ställen i Asien, såsom i Sydkorea, där numera bland annat världens största pingstförsamling. I Sverige är begreppet framför allt förknippat med folkväckelsen under 1800-talet, då fristående församlingar tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen banade väg för det demokratiska genombrottet. I den tiden så var kristen tro i en högnivå. Jag vet till och med i början av 1600- talet så var det stor väckelse genom svenska ungdomarna. Församlingar som bara blomstrade ut med ungdomar. Men det försvann i slutet av 1600 talet för församlingarna vill inte släppa den gamla stilen som de var bekväma i. 

Jag tror det är samma sak även nu, vissa församlingar vill inte gå vidare med hur ungdomarna vill ha det i kyrkan för de ska känna sig hemma.

Predikar vi omvändelse? Eller predikar vi bara att Jesus är kärlek?  Hur många kommer finna ett genuin tro om de inte fick höra ordet ” omvänd dig ” Johannes döpare predikade Omvändelse, han påminde folk om deras sinder och att de lever i synd.  Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judéens öken och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära.” Matt 3:1-2  Vad är det vi predikar nu? Kanske vi kan säga att vi ska vara relevanta och predikar som det passar för folket att förstå Evangeliet? Det kan vara väldigt intressant för Tiden är inte samma som den tiden som Johannes och andra apostlarnas tid. Men just Evangeliet och människors hjärta detsamma. Hårda och syndfulla. Är det inte bättre att komma rakt i saken ’’Du är syndare och du behöver omvända dig ’’ Paulus säger i flera av hans brev

”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” 1 Kor 2:4-5

”Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.” 1 Kor 1:17

”Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.” 1 Kor 1:21

”Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.”2 Kor 2:17

”Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn.”Apg.9:28

Vi läser att allt handlar om Guds verk, och att han gör allt och allt hänger på honom. Jag menar inte att vi ska predika utan visdom, men det finns människlig visdom och Guds visdom. Bibel pratar om att man ska be Gud om visdom ” Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få denJakob 1:15  Den Helige Ande har gjort allt för just Apostlarna ska predika frimodigt ”När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” Apg. 4:31

Att predika Evangelium ska handla om Korset, Jesus och Blod men det ska predikas med frimodighet ochmed omvändelses predika!

Slutligen så vill jag poängtera

Vi måste ut och predika

Vi måste predika frimodigt  

Vi måste predika omvändelse i första hand. För Evangeliums styrka är när du predikar omvändelse.

Gud välsigna dig !

 

 

 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: