openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Frälsning del 2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Iföregående inlägget skrev jag en del om vad frälsning innebar och vad det handlar om. Idag ska gå in lite mer och se om Innebär det frälsning att vi måste göra något särskild för att vi ska förtjäna frälsningen? vad är det som händer med oss efter det första ögonblicket? Och vad är det som kan ursaka till att vi förlorar frälsning?

Gud erbjuder oss frälsning genom Jesus. I Matteusevangeliet 1:21 står det Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Apostlagärningarna 4:12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Från första början så skapade Gud oss för sin avbild, det vill säga att vi ska gå med honom i harmoni och leva som han har tänkt sig från första början. Att vi ska ha auktoritet och härska över världen. Men Djävulen lurade människan och tog makten ifrån människan. Gud har plan för var och en människa. Frälsningen betyder att vi tar emot evigt liv när vi ingår i en personlig relation med Gud. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:3  Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Johannesevangeliet 3:16 säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.Vi är inte förtjänta att ta emot frälsning utan det är en fri gåva från Gud. Efesierbrevet 2:8–10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det finns bara en väg till frälsning, det gäller att välja rätt. i Matteusevangeliet 7:13–14 står det ’’Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.’’ Frälsning är ett heligt beslut som är alldelsess personligt som innefattar omvändelse från synd ”Apostlagärningarna 2:37–38 Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.”

När vi tar emot frälsning då händer att vi får den helige Anden i oss, Han är liksom en vägledare i vårt liv. Vårt inre ögon öppnas och vi blir pånyttfödda. Den helige Ande är allt för oss som är Jesus lärjunge för Han är en sann källa som vi kan vända oss till i alla situationer. Han är skickad av Jesus. I bibeln står det att han är den sanna källan till allt Johannesevangeliet 14:16-17  Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Den helige Ande är alltid hos de som är födda av Ande inte av kött eller mans vilja i Johannesevangelium 1:10–13 står det ” Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Det innebar för att duta emot den helige Ande beskrivs som den nya födelsen.I Johannesevangeliet 3: 5-7 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Det kan vara många ursakar för att en ska förlora sin frälsning. Men vi ska titta på en som jag inser som jätteviktig ursakar som vi stöter på i vårt dagliga liv.

 

 

Inte Förlåta

 

Jesus talade mycket om förlåtelse, att förlåta andra liksom Gud förlåtit dig. Han undervisar om att det man har fått gratis ska ges bort gratis. Att inte förlåta är största orsaken till att du förlorar din frälsning. Frälsning handlar om förlåtelse. När man säger jag är frälst det betyder ” Jag var syndare och ond men nu är jag förlåten ” Gud gav sitt liv för vår skull trötts vi inte förtjänar det. Men Gud som är så allsmäktig som kom ner för att reda/ förlåta oss vem! Är vi som vägrar förlåta andra. Paulos skrev så i 1 Korintbrev 13:1 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Att förlåta andra speglar kärlek som Jesus undervisar Matteusevangeliet 22:37-40”Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.* Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."*” Om vi delar på just själva ordet förlåta så finner vi en livsförvandlande mening. För-låta att låta andra gå. Att ge plats till andra. Låta andra före dig. Gud kan ge dig mycket mer än det du ber om när du lever för andra. Han vill alltid sammarbeta med andra som är i samma intresse som han. Hans intresse är att leva och dö för andras skull. Vi är som ett tegelhus varje Tegel sten bär andra men också själva stenen bärs av andra. Lukasevangeliet 6: 46-47 står det ”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er.” Att göra det Jesus befaller är något som leder oss närmre Fader nämligen att likna Jesus.

 

Mitt slutliga ord är vår vara oss själv och vara stolta över vår frälsning. Om vi följer vad Jesus vill och om vi gör vårt dagliga liv till ett äventyr med Gud så är vi så passa närmre Jesus hjärta. Hans hjärta är nära de som är onådda folkgrupper. Vara törstiga och hungriga efter vad Gud har förberet för er. Spring framåt bara sträcka till mållinje för era välsignelser kommer när ni behöver det. Ingen tar din och min skatt och välsignelse. Vi är Präster till dem som inte går i kyrkan, Leva varje dag för att hjälpa en person till och föra in till himmelriket för himmelriket är så pass nära. Jesus kommer snart!

 

 

Har Elia kommit ?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Har Elia kommit tillbaka?

I Gamla testament så läser vi mycket om Elia.Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. (2 kung 2:11) Elia dog inte utan han gick upp till himlen.

                   
 

 

 

Han var en man som skulle bereda väg för Herren. En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.(Jes. 40:3) Elia var den som skulle komma förre Messias enligt skrivit, att han skulle bereda vägen.

                                
 

När vi läser varför Judar hade svårt att tro på att Jesus var messias, var ju för i skrifter har dem alltid läst om att Elia skulle komma förre frälsaren. Fortfarande tror Judarna att Elia skalla återvända. Fortfarande har dem alltid tomma platser för både Elia och Messias på deras bord under påsken.

Men Varför stämde inte vad skrifterna säger med verkligheten? Säger inte Gud att Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16–17)

Innan vi undersöker om Elia i Nya testametet så vill jag att vi tittar på vad för kallelse Elia hade…

Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.  Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. (Mal 3:1) 

Elia hade en profetisk gåva, han var en BUDBÄRARE.Profetisk tjänst är inte bara att profetera i framtiden men viktigaste är den profetiska gåvan handlar om att föra Guds talan - att meddela en hälsning ifrån Gud till en eller flera personer.

                                               
 

Varför hände det att Gud sänder en Budbärare (profet) till folket när vi läser lite längre ner i samma kapitel så läser vi om vilka misstag folket har begått

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor. (Mal 3:8) Gud ville peka på att Israel har begått synd nämligen om ”Tionde’’. Det här är bl.a. som innefattar i en Profetisk tjänst. Så Elia var en Budbärare/profet. Men i början av inlägget skrev jag från Jes. 40:3 om att Elia åkte upp till himlen. Elia gjorde bl.a. åta mirakler innan han gick upp till himlen.

Något av det som Elia gjorde…

1 Kung 17:1-7

Elia vid bäcken Kerit 

1 Kung 17:8-24

Elia och änkan i Sarefat

1 Kung 18:1-15

Elia och Obadja 

1 Kung 18:16-19

Elias möte med ahab 

1 Kung 18:20-40

Elia på Karmel

1 Kung 19:1-18

Elia på berget Horeb

1 Kung 21:17-29

Elias strafftal mot Ahab 

2 Kung 2:1-18

Elias himmelsfärd

Har verkligen Elia kommit tillbaka i Nya testamentet? Jo, hans ande har kommit tillbaka men inte kroppen. Och när Herrens ord pratar om det så tror Judarna nog att han menar som att Elia skulle komma som Elia (kroppsligt mesigt) för Judarna alltid misstolkat allt vad skrifterna talar om även vad Jesus själv talar om.  Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" Men det tempel han talade om var hans kropp. (John 2:18–21)

 I alla evangelierna läser vi om Johannes Döparen som kommit fram förre Jesus och började sin tjänst. Elia ande var den anden som var i Johannes döparen. Folk ser likheter mellan Hur Elia var i sin tjänst och hur Johannes var. Båda två var i samma position. Elia var en Budbärare (Mal 3:1) och Johannes var en budbärare som gick runt och predikade om att folket ska vända sig tillbaka från synden och döpa sig i vattnet.  En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. ( John 1:6-8)

”Men han kom för att vittna om ljuset.’’ På ett lättare sagt så var han en budbärare för när vi läser i mark 1:3-5En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! *Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

Som sagt eftersom folket kände till alla gamla testamentet så vi läser där de frågar om han var den Messias, Profeten eller Elia…

Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna* hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: "Jag är inte Messias." De frågade honom: "Vad är du då? Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." "Är du Profeten? * Han svarade: "Nej." Då sade de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!" * (John 1: 19-23)

Jesus markerade väldigt starkt om att Johannes döpare var Elia

Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron! (Matt 11:13-15)

 På väg ner från berget befallde Jesus dem: "Tala inte om för någon vad ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda." Lärjungarna frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?* Han svarade: "Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen. (Matt 17:9-13) 

För Ikväll så var det jag ville dela med mig. Nästa inlägg kommer handla om Frälsnings del 2...Hoppas du kan komma och ta del av min undervisning. 

Ha en förtsatt bra kväll!!!

 

Frälsning del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Del 1

Hej kära läsare 

Den Helige Ande har uppenbarat något i mitt hjärta som jag måste dela med er. Det är var ordet Frälsning betyder. Vad är just frälsning för dig? Ifrån vad är du frälst? ... osv

När man ser på själva ordet Frälsning betyder ju att man är fri från Halsbojor som du hade runt din hals. 

Bibel beskriver oss människor som har varait utan Guds härlighet på grund av Synden. 
 
- Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.* 
 
Rom 3:12
 
- Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 
 
Rom 3:23

 Kanske sitter du och tänker '' jag har väl inte någon bojor runt min hals, vad menar med det'' Jo det har du om du inte tagit emot Jesus. Låt mig förklara en sak för dig... Har du skuldkänsla över att du inte räcker till, att du inte så smart, att du inte så rik eller över ditt utseende? 

Alla dessa exemplar jag skrev är kedjor som är knutna till den böja som är runt din hals. Du vill gå vidare men du kan inte för du tror att du är ful eller sämst på något sätt. Och när frälsning kommer i ditt liv så blir du fri från all dessa förhinder, för du får ett helt nytt perspektiv på livet. Jesus kom inte hit för att döma dig och lägga skuldkänsla utan han kom för att befria dig från all börda du har.   

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 

Joh 3:17

 
Vi har alltid frijavilja att välja mellan gott och ont, Gud redan från början get människan friavilja att välja mellan att äta och inte äta från den. 
 
men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." 

1 Mos 2:17

Människan har en fri vilja. Vi bestämmer över våra handlingar. Vad Paulus säger här är att vi inte råder över Guds handlingar:
 
Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.* Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.

Rom 9:15-16

Gud lägger alltid fram friaviljan framför oss över allt vi gör... när vi läser i 1 mos 2:9 ser vi att Gud lägger alltid fri viljan framför oss.. 
 
Och HERREN Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. 

1 Mos 2:9

Jag tror att vi har alltid val i allt vi gör, just nu så har jag val mellan att skriva den här inlägg eller inte skriva. Hur ser vår uppfattning om att leva i renhet? Hur ser valet i vårt liv när det gäller evangelisation? Väljer vi alltid den mest bekvämligaste val eller väljer vi det som gör ont i vårt kött? ’’ Det som gör ont i vårt kött ’’ vad menas med det? Jo, att dö från all köttets begär. 
 

Vår bekvämlighetszon är vår mest komptent fiende för, vill du har framgångsrikt liv då ska du lämna din bekvämlighetszon för utanför zonen finns framgång utanför zonen finns frihet och mera.  

 

Som jag sa tidigare allt vi gör bygger på all val vi gör. och just därför är det man måste ta ett beslut att följa Jesus. Att följa Jesus kan kosta mig/dig till och med vårt liv.  "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare," och de lämnade genast sina nät och följde honom.”

Matt 4:19-20

Kom och följ mig handlar om att följa efter hans fotspår...vart han än går.
'' Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."”

Matt 16:24

Och att följa honom handlar om att hålla sig till allt han säger och gör. Vad säger Jesus då? 
 
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Matt 28:16-20

i den här versen så läser vi i början De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 
 
Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade... Jesus kommer oavset hur din tro är och vart du än befinner dig i din tros vandring men ändå är du utvald för att sprida hans ord. Beslut är något man gör i livet men just vad gör man då om man har svårt för att ta beslut.. man ber 
 
Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: 

Luk 6:12-13 

 Frälsning är viktigaste beslut man gör i livet för att få löss från evigdöd.