openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Vinnande livstil!!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Idag vill jag prata om ledarskap, Varför ledare?  Vad är en ledare? Varför väljer vi en ledare? Vad är skillnaden mellan en ledare och vanlig medlem i truppen?

Sjuka blir botade, andliga tilltal kommer fram, andliga gåvor får framgångar… mm

Finns det något som är enormt avgörande i en kallelse mer än nådegåvor? Vad är det i så fall? Vi jobbar väldigt hård för att träna upp i alla andliga gåvor men vi försöker inte ens på att träna upp dem andra delarna nämligen andliga frukter. Vi kommer knappt ihåg att det finns som är mer värdefullt än dem andliga gåvor. 

 

Paulos som vi försöker följa efter skrev så i 1 kor 13:1-2 

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 

1 kor 13:1-2 I hans brev till korinthierns nämnde han ett ord ’’ Kärlek ’’ Paulos försöker utrycka sig en sak… Kärlek är den enda man behöver för att utföra Herrens verk. Kärleken knyter samman allt vi göra. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, att tala änglars språk är en gåva men utan frukt är ingenting.  Våra andliga gåvor kommer från Herren med ett särskilt syfte. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 12:4-7 Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

 
När jag kommer till Sverige framför allt när jag flyttade till Skåne så fick jag ett armband i gåva, på armbander så fanns det 4 bokstaver (WWJD) vad Jesus hade gjort om han hade varit här? ja han hade säkert älskat och älskar åter älskat, därför är vi kallade för att älska inget annat...
 

Vi strävar efter att få likna Jesus vår Herre, men vet vi hur vi kan gå till vägar? Tror inte av det jag ser och upplever… Vi jobbar väldigt mycket på att bygga våra andliga gåvor men inte frukter. Men det är vi som väljer om vår andliga frukter blir bra eller dåliga, det vill säga om vi ville bli en bra vittnesbör eller ej till andra. 

 

                                       
 
Tänk på att det är frukter som kommer ta dig/mig långt i tjänsten. Frukter tar tid för att växa upp men gåvor får vi av nåd när vi blir frälsta. Och just gåvor existerar bara här på jorden för att sprida evangelium men just andens frukt som kommer vara med oss även upp med vår Herre. Att älska din nästa som dig själv är den enda som kan ge dig en biljett till himlen men inte hur många du har botat och hur många som blev friska genom din handläggning. Många säger att Gud använder oss bara för vi bad många till frälsning eller många blev botade… 
 
 
                                                            .. To a Life of your own choosning
 

Det är sant att Gud använder oss men det är inget bevis om gud verkar i mitt liv. För just gåvor kommer att fungera för jag har fått dem som gåva men bibel undervisar annat.

Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! Matt 7: 21-23

Alltså skall ni känna igen dem på deras fruktNär vi se på hur Jesus levde så levde han ett kärleksfullt liv. Kärlek var hans livstill, han älskade till och med de som inte älskade honom. 
 
 

Man ser så ofta fruktlösa kristna som inte har de 9 andliga frukter Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Gala 5:22–23 

Låt oss se lite om Kärlek, vad är kärlek..

1.   Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 8:38–39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. Guds kärlek är uppoffrande. Bibeln säger i Johannesbrevet 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

2.   Guds kärlek är evig. Bibeln säger i Psalm136:1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.”

3.   Hur beskrivs Guds kärlek? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 13:4-7  Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

4.   Vi uppmanas att älska varandra. Bibeln säger i 1 Johannesevangeliet 2:9-10” Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.”

5.   Vi skall inte bara älska våra vänner. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt:Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

6.   Kärleken är grunden för hela Guds lag. Bibeln säger i Matteusevangeliet 22:36-40” ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

 

          Utan Andliga frukt så är vi inget, låt oss växa i frukter som Herren har planterat i oss.

 

 
 

Vad har det du har i Din hand och i din tunga!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

    Hej mina vänner, är så glad att jag fick så mycket respons från folk som har varit inne här på min blogg och läst. Jag viste inte ens att min blogg var så känd. Idag vill jag dela något av det jag har upplevt väldigt stark. 

Ibland så tänker man ’’ Ah mitt liv är bara ett vanligt liv som alla andra’’ Det känns så meningslöst för det händer inget i livet… just sådan tankar kan dyka upp och det är farligt om man inte vet vem man är vad man lever för. Vet vi att vi är rika, vet vi att vi är välsignelse till det här landet för vi tror på en levande Gud som är skapare himmel och jord? Vet vi att vi har auktoritet över djävulen och demoner, att vi kan befalla dem i Jesunamn? Vet vi våra röter? Tror inte det!

                                     

Jag tror vi är mer än vad vi tror att vi är. Gud sa dessa ord… Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. John 3:16. Eller för att vara mer uppriktig, de som tagit emot honom gav han dem rätten att blir Guds barn. Johannes 1:12

                                         

Så enligt Johannes 1:12 tillhör vi till en rikedom som kallas Himmelriket som härskar över hela världen och hela gigantiska Universum. Så häftigt är det jag/du har inom oss. Vår identitet är att vi är Guds favorit och hans favör är över oss. Men hur många av oss vet om det? Israeliterna var väldigt rika när de vandrade genom öknen för de hade mycket guld och silver men vad ska dem göra med allt det rikedom om de inte kan ens komma fram till det lovade landet Kanan. Vi har rikedom men på grund av vår otro, otålighet, tveksamhet… mm sätter vi stopp på allt som finns i oss. 

En av de många som finns i oss är Ordets kraft för att sprida evangeliet… Hur många vet att tungan kan ger liv. Att du kan förbanna också välsigna. Eller att Guds välsignelse kan flöda över dig bara på grund av att du pratar bara positiv men också du kan sätta stopp för du prata negativitet?  

                                  

Vi behöver veta vad vi har inom oss. Vi har en sanning som förvandlar liv. En känd predikan sa såhär en gång ” Gud kan hjälpa dig att predika ute men han kan inte hjälpa dig för du ska komma upp från din soffa” Vi behöver vara ute, Evangelium är för bra för att stanna i kyrkan. Vi är inte kallade för att sitta i kyrkan utan vi är kallade för att få ut evangelium ute bland folk. Vi behöver vara folkliga vi behöver vara enkla. Vi är tigrar inomhus men blötta katter utomhus. Frälsning är ett livstill som behöver leva ut. 

Vi alla känner till Sveriges Väckelserörelse 1886 (folkväckelse) inom Baptisterna. Efter den tiden så var över 14 % kristna troende i Sverige.

                              
                                                 Första Döpfest i sverige!

Har vi kvar den procenten nu? har vi ökat eller minskat? Jag vågar säga att vi inte har minskat utan vi ligger i den nivån där varningssignalen har börjat lysa för långe sen. Vi är nu för tiden 0,7 % - 0,9 % och det gör oss till ett land som är före detta kristet land (Unreach land). 

Ungdomar konvertera till Islam Hinduism alla möjliga gudar. Vi har den sanna tro, stark övertygelse för oss själva. Vi har slutat leva för länge sen. Vi ser inga förändringar vi bara sjunker och sjunker djupt. Vi lever i ett land där alla har var sin sanning.

Vi Kristna behöver vara mer modiga och bestämda. Predikar evangeliet med positiv aggressivitet. Hur predikar vi evangelium? Hur gjorde Jesus och hans lärjunge när dem predikade evangelium? Följer vi apostlarnas fotspår? 

Jag brukar följa ut med många kristna vänner ute för att predika evangelium, och jag ser väldigt tydligt att vi saknar detaljer som gjorde apostlarna blev så framgångsrika evangelister. Det är aggressivitet vi saknar, sätt som Petrus Simon predikade, sätt som alla andra apostlarna predikade.

1900-talet inföll flera perioder som betecknats som väckelseperioder. Pingströrelsens framväxt på 1910- och 1920-talen kan till exempel nämnas. Kristendomens tillväxt på många ställen i Asien, såsom i Sydkorea, där numera bland annat världens största pingstförsamling. I Sverige är begreppet framför allt förknippat med folkväckelsen under 1800-talet, då fristående församlingar tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen banade väg för det demokratiska genombrottet. I den tiden så var kristen tro i en högnivå. Jag vet till och med i början av 1600- talet så var det stor väckelse genom svenska ungdomarna. Församlingar som bara blomstrade ut med ungdomar. Men det försvann i slutet av 1600 talet för församlingarna vill inte släppa den gamla stilen som de var bekväma i. 

Jag tror det är samma sak även nu, vissa församlingar vill inte gå vidare med hur ungdomarna vill ha det i kyrkan för de ska känna sig hemma.

Predikar vi omvändelse? Eller predikar vi bara att Jesus är kärlek?  Hur många kommer finna ett genuin tro om de inte fick höra ordet ” omvänd dig ” Johannes döpare predikade Omvändelse, han påminde folk om deras sinder och att de lever i synd.  Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judéens öken och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära.” Matt 3:1-2  Vad är det vi predikar nu? Kanske vi kan säga att vi ska vara relevanta och predikar som det passar för folket att förstå Evangeliet? Det kan vara väldigt intressant för Tiden är inte samma som den tiden som Johannes och andra apostlarnas tid. Men just Evangeliet och människors hjärta detsamma. Hårda och syndfulla. Är det inte bättre att komma rakt i saken ’’Du är syndare och du behöver omvända dig ’’ Paulus säger i flera av hans brev

”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” 1 Kor 2:4-5

”Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.” 1 Kor 1:17

”Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.” 1 Kor 1:21

”Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.”2 Kor 2:17

”Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn.”Apg.9:28

Vi läser att allt handlar om Guds verk, och att han gör allt och allt hänger på honom. Jag menar inte att vi ska predika utan visdom, men det finns människlig visdom och Guds visdom. Bibel pratar om att man ska be Gud om visdom ” Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få denJakob 1:15  Den Helige Ande har gjort allt för just Apostlarna ska predika frimodigt ”När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” Apg. 4:31

Att predika Evangelium ska handla om Korset, Jesus och Blod men det ska predikas med frimodighet ochmed omvändelses predika!

Slutligen så vill jag poängtera

Vi måste ut och predika

Vi måste predika frimodigt  

Vi måste predika omvändelse i första hand. För Evangeliums styrka är när du predikar omvändelse.

Gud välsigna dig !

 

 

 

 

 

Under förbannelse eller under synd?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Idag har jag planerat att spendera tid i min blogg. Nu när jag började tänka så fick jag några tankar som jag ville dela mer er… om ordet förbannelse… frågorna är många men svaret är ETT!

Frågorna är, finns det verkligen förbannelses makt fortfarande? Varför? Lever människor under förbannelse? När kom förbannelse till världen? Härskar förbannelsen fortfarande i världen? Alla dessa frågor har svar i bibeln.

Förbannelsen kom in till världen när människan vände sig från Gud, d.v.s. när Adam och Eva gjorde något som Gud ogillade. Bibeln säger ”Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter ”1 Moses 3:17-18.

 
Törne är symbol för förbannelse och därför står det i över 20 ställe i bibeln om förbannelse i form av Törne. Låt oss se någon bibel vers om det -> Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.Hebr. 6:8, Så säger HERREN till Juda män och till Jerusalem: Bryt er ny mark! Så inte bland törnen. Jes. 4:3, Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er." Dom 2:3
 

Det som är så härligt är att Jesus tog allt på honom. Bibeln säger, Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Ps 119:21  förbannelse var över oss för vi vände oss från Gud. Men Jesus tog allt på sig.  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, 
lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. Jes. 53:3-6

 

Vi vet att allt Jesus gjorde var symbolisk och som vi vet så bär han även det förbannelse som var över oss människor på grund av våra synder. Som jag nämnt tidigare så Törne är symbol för förbannelse enligt 1 Moses 3: 17-18  så bär även Jesus Törne i sitt huvud, det betyder att han bär vår förbannelse på sig.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla* honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. John 19:1-2, De klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på honom. Mark 15:17, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas konung!" Matt 27:29

 

Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter för att Skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar."* Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopstjälk* och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Det är fullbordat är ordet som öppnade vägen till himmelriket. Just i den stunden så våra synder och förbannelser togs ifrån oss. Vi blev fria från slaveriet under synd. Men just den gåvan vi har fått från vår frälsare Jesus behöver öppnas (accepteras) och fullfölja med tro liksom Abraham vandrade med Gud i tro.

 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. John 1:11–12  

Han kom till oss med all framgång i vårt liv och med all gåva för att vi ska leva fri men för att detta ska installera i vårt liv behöver vi tar emot honom. Tar emot honom med öppet hjärta, ett hjärta som är öppen för förvandling, ett hjärta som är villig för att leva i frihet och syndfritt liv. Ett liv utanför Religion, som följer och strävar efter mer relation än religion.  Det finns inget förbannelses makt nu efter Jesukorsfästelse, men vadå lever inte de som inte tagit emot Jesus under förbannelse? Nej det gör dem inte. Dem lever under synden inte förbannelse. Är inte fattigdom, krig, vrede, ondskan… osv resultat av förbannelse? Allt som händer runt omkring oss är resultat av synd som kom genom Adam. Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Här vill jag märka att synden kom till världen genom en människa inte förbannelse, förbannelse kom efter synden.  Om vi säger att fattigdom är en förbannelse då säger vi att alla kristna som svälter och är fattiga är förbannade?  Fattigdom är resultat av synd när det gäller okristna men just kristna som är fattiga beror på olika saker. Dels på grund av att det inte offrar sina offergåvor och tionde i den församling de går till. Dels att de inte tror på rikedom och inte vet att tongan har makt.

Fattigdom handlar inte om att ha pengar för att bibeln säger iOrdspråksboken 13:7-8  Den ene spelar rik men har ingenting, den andre låtsas fattig men är förmögen. Den rike får betala lösen för sitt liv, den fattige hör inte av några hotelser. även rikedom ger ära i världen, men Gud kan ära den fattige. Bibeln säger i Jakobsbrevet 2:5 Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?

Rikedom är Guds välsignelse men på vilket sätt? Andlig rikedom är en av det som är välsignelse för det är det som kommer håller oss vid liv. Mera pengar kommer efter man söker Herrens rikedom. 

 

 

 

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?


Om en person blev kristen tagit emot frälsning betyder inte att han gör allt rätt på en gång…
Om den personen var lögnare innan han blev kristen även den dagen han som han blev kristen är han också en lögnare… Hmm märkligt?  

 "Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." 1 Tese 5:23

Personen som bär Guds ord är stabil både yttre och inre. Han är en jobbig person för djävulen
"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Heb 4:12
"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet," 2 Tim 3:16


Bibel undervisar om att en person enligt 1 mosebok 1:27 så har tre delar
Ande
Själ och
Kropp


Vad är huvudsak med vår ande?
Vår andes uppdrag är att kommunisera med Gud. Vår ande är enig med Guds Ande. För när vi ber så har vi en

Ande som kopplar oss med Gud. ( Rom 8:26) Vår ande är lik Gud. 1 mosebok 26-28
Guds utseende är sin ande dvs Gud är lik sin Ande


Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.John 3:6


Om en människa liknar Gud varför människan begår all synd då? Varför äktenskaps brått , mörda en anna människa…osv
Människan syndar inte från sin ande utan från sin själ eller den lilla hjärnans kontroll. Ju mer uppmärksamhet du ger till själen desto svagare blir din ande. Kropp däremot är bara en slags robot, den lyder vad både ande och själv säger.

Skillnad i ett kristet liv… hur kan vi får fram skillnad eller framgång i vår tro?
Det enda sätt att leva ett kristet fläck fri äkta liv är att läsa bibel
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.Jakob 1:17

Vår ande växer inte, Han är full vuxen..
Vissa personer talkar fel just den här bibel vers Gel 5:22
Den här bibeln vers pratar inte om vad just Helige ande kan ge för frukt utan den pratar om det frukter som just Ande planterar i vårt liv.
Om vi ska förvandla och bli en stark lärjunge då måste vår sätt att tänk måste förvandlas först.. Rom 12:1

Kristen som inte har en förvandlar kristet liv är lik en hedning. Vår hjärna behöver förvandlas och vara ren från all orättfärdigheter… Rom 12: 2 det innebär att vi ska förvandla vår tanke och ge till Gud som ett offer.

Personen som tagit emot frälsning behöver tid för att förvandlas helt. Frälsning betyder att man är välkommen till starskottet för ett liv med Gud men inte att han är klar med allt…

Kristet liv är svårt men samtidigt är lätt…

Hur förvandlar vi vår själ?
 själen är upptill oss att frälsa varje dag medan Gud har redan frälsat vår ande. 1 peter 1:23
All vara kristen länge betyder inte att man är förvandlad, för kristet liv är ett liv i ombyggnad till Kristus återkomst…Jako 1:21

Vår själ behöver frälsa varje dag, att ta nya beslut varje dag.. bära korset varje dag…osv
Vår själs ända sätt att frälsa för varje dag är bara att läsa bibel varje dag varje tillfäll man får…

Den går upp vid himlens ena ende 
och går sin kretsgång till den andra. 
Ingenting undgår dess hetta.Ps 19:7

Kristen utan framsteg har lätt att återvända sig till världen även om Röda havet är stängt efter Israeliterans passering
Din själv måste förnyas och var bered för att ta emot till det som kommer från himmelen.
Vår själv växer inte utav Lovsång, tillbedjan, bön…etc utan själen växer genom att läsa bibel ord. Liksom vår kropp älskar varm dusch på morgonen. Så Vå måste läsa läsa läsa bibel….

Unik i din kallelse

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Hej mina vänner…

Äntligen har nu börjat skriva lite… Hoppas jag ger något inblick och ny perspektiv på saker och ting. I förra inlägget så skrev jag mer biblisk fakta om Förlåtelse och är så tacksam att så många kunde komma in och läsa. Jag uppskatar att ni tar er tid och läser det jag skriver om. 

Den här gången tänkte jag skriva lite av mina egna erfarenheter om hur det är att vara smörjd och hur ska man kunna vara unik just i ditt område. Jag vågar säga att smörjelse är en muskel. Det vill säga ju mer du arbetar och använder din smörjelse desto mer djupare, starkare och mer klarare det blir. Gud vill att du ska vara unik på det du gör, om vi ser i gamla testament David började sin smörjelse (kallelse) genom att vakta sina djur och beskydda dem från lejon och björn. Men till slut ser vi att han står framför Goliat för att strida mot. 

 
Josef han började sin smörjelse med liten tillit och genom att uppenbara små drömmar och att hamna i en grav men till slut ser vi han sitter som första minister och kunde härska över det mesta i Egypten. Gud är rättvis alltid och han ser hur du jobbar och hur är ditt hjärtas inställning. Gud ser inte bara det du ser. Gud vill att du ska utveckla och vara unik i den kallelse som du har från Gud. Att gå hand i hand med Gud. 
 
Joser började sin kallelse så men som sagt Gud är rättviss...
 
 

I den allra första berättelsen i bibeln var Adam och Eva som hade en vision, de levde i harmoni med Gud. Det står till och med att Gud var där alltid. Gud lyfter upp var och en som har kallelse. Men är det bara de som har kallelse som Han lyfter upp? Ja! För alla människor som är i Gud (som är frälsta) har kallelse att predika Evangelium. Gud älskar ett ödmjukt hjärta för att han ska forma dig hur han vill för du är ett verktyg för att sprida det glada budskapet. För att vara unik i den kallelse du har så är bibel viktig. Att ha en gemenska med Gud genom sitt ord. Om man läser hans ord då är Gud helt i dig för det står i Johannes Evangelium 1:1 ” I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud ” 

I mina dagar som kristen so har sett mitt liv går upp och ner. Hade period där jag inte läste bibel och var inte heller på söndagars Gudstjänsterna. Mitt liv var helt bort från Gud. Anledningen för det var ju att jag inte hade någon koppling med Herrens ord. Att läsa ordet är som batteri laddning. I ordet finner du energi i ordet finner du styrka. Herren kan säga och uppenbara saker för dig.

Vi hittar böcker som säger så många steg för ett framgångsriket kristen liv. Det är inte bibliskt för ett framgångsrik kristen liv hittar du i Herrens ord. Hans ord är den enda ingång till det liv som du och jag drömmer. Källan till allt är Guds ord, i hans ord finns ro, framgång, glädje… mm

 Sådana Böcker finns över allt men vad är sanningen, stemmer det verkligen eller är bara fantasi? Svaret är det är inte ens en fantasi för det finns gränser till allt. All lössning finner vi bara hos vår frälsare Kristi Jesus. Han har svar till allt. Vill du hitta den rätta läs bibel, vill du hitta de rätta jobb läs bibel... Svaret för all vi oroar för finns i Gud. Han har skapat himmel och jord.
 
 
 

Guds smörjelse kommer när du är redo för att tar emot, Hans smörjelse för att du glider genom alla svårigheter, för hans smörjelse är hans ord. Ordet är lössenord till allt. När David blev smörjd ser vi när hans sätt att tänka gick upp till en ny nivå. Han kunde se mer klarare och smartare. Hans sätt och hantera utmaningar blev mer starkare. Han kom ännu mera nära Gud.  Vad hände då när han var borta en lite stund från Gud (smörjelse) Ja, han fall i synden med Batseba som var fru till en av hans soldater. Fiende vill alltid få dig att veckla från Guds plan, När du läser Gud ord och är i helt under Gud då är det farligt och störande för fiende. Du är en farlig person för Djävulen. För makten finns i din kallelse.

 

Gud välsigne dig!