openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Arbetslös del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

När jag tänker på oss som är troende så finns alltid något kallas för '' lös '' som försöker kontrollera oss. Jag tror stark på att ordet [Lös] är ett maktlös ord. I dagens lägge så hör man mycket om just att man är arbetslös, att man är maktlös, fredslös... osv listan kan göras långt. Men är det verkligen så i vår verklighet? Har verkligen Tro ett existens i vårt liv? Vad är tro egentligen ? Är verklig den tron vi har stark ? Vet vi vad för tro vi har? Är vår tro mer än just bara säga jag har tro för det och det..?Vad är tro?

När vi läser i bibel om just tro så hittar vi mycket om det... människor som vandrat med Gud i tro. . Människor som hade stark tro om något de har bara upplevt... Det är ju väl beundransvärd att man tro på något man inte har sett och att dem till och med gav deras liv för just tro dem har bara upplevt men inte har sett. Det är stort att tro och vandra i något man har bara hört, det känns som att få höra att det finns en grön flyggande elefant och man tro på det man hört och sträva efter att se på den. Alla känner till berättelsen om Josef och Maria, kan vi tänka oss vilken tro på Gud och tillit dem hade till varandra? Det är vannsinne att tro på en tjej som påstår att hon blev havande genom den helige Ande? Han har nog haft så extrem förtroende på hs trolovande Maria och Gud. När vi ser på Abrham som trodde och vadrade i tro efter att få ett barn i hans gammla dar. I dagens lägg så är det mycket jobb för att just bytta namet... men han ände ändrade sitt namn och blev döpt till just namnet med stor mening "fader till många" så stark tro!.

Men vad är tro, vad bygger den på? I bibel står det så...


Hebreerbrevet 11:1 SFB

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

När man läser ordet så ser man något som stor bakom allt nämligen övertygelse, men är bara just själva tro soövertyger människor eller finns något som gör tron så stark och stabil? Tro börjar men Hopp. Att hoppas på någon man vill att det ska ske... Vi har lätt att säga Jag hoppas på det, jag hoppas det regnar... hoppas jag får Godkänt på provet.... etc Att hoppas något man vet att det i stort sanolighet kommer hända. Hopp ger oss förståelse av allt som Gud har gjort för oss. Bibeln talat "Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet." Romarbrevet 5:1-2nästa avsnitt kommer gå in på just ordet Arbetslös vad är det för ord och vad innebär det, är vi arbetslös eller arbetssökande? vi hörs och tack för du tar tid och läser mina små inlägg

För vidare disktion eller funderingar så kan du höra av dig till mig på sirak-amanuel@hotmail.se eller 0764-032793 bara ring!

Kram!
Dem säkra kort vi har kvar...

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Hej mina kära läsare... hoppas ni har haft det fint nu när våren kommer med står steg. Idag vill skriva lite av mina livserfarenheter och inte mycket bibel ord och inte som alla mina inlägg utan jag ska bara dela något som jag tycker extra viktigt i vårt liv, och det är om våra säkra kort i livet. Och som vi dagens ungdomar inte lägger märke till. Jag ska försöka skriva fritt och kommer skriva om olika ämne.

När jag ser tillbaka och tänka på dem 21 år så ser jag väldigt tydligt att det har varit många kort på plats men bara några få utvalda kort som stå kvar tills nu. Kanske du som läse vet vad jag egentligen menar med det.

Ordet [Säkra kort] vill ersätta med just ordet Skyddnätt. När jag ser på oss som är ungdomar eller ungavuxna så vill jag verkligen erkänna att vi ser förbi eller lägger inte mycket vikt på föräldrars roll i vårt liv. Så fort vi flytar ut så kommer vi inte hem så ofta, vi tar våra egna beslut utan att dela våra tankar med föräldrar. Föräldrarna är vår allra första skyddnätt sen kommer våra vänner. Ibland så har vi inte tid med vänner så märker vi plötsligt att vi är ensama i vår gemensamma väg. Dagens samhälle lider av ensamhet, tråkigheter... osv

Men är det verkligen värt all lydande vi genomgår?? Jag har en vän som lever i sin ensamhet på grund av det livstill han hade. Han är väldigt engagerad i olika saker plus jobb och skolan. Detta ledde till att han inte hade någon tid att umgås med sina vänner enklusive mig så. Jag valde min vägg samma som alla andra gemensama vänner han hade då. När jag besökte honom en dag så klaggade på alla vänner som slutade höra av sig. Men varför slutade alla höra av sig? Var fråga med står frågeteken var f honom. Är det verkligen värt att jobba så mycket och lever i ensamhet... Kan pengar vara hans skyddnätt??? Nej der tror jag inte.Även när man kommer till att välja en livspartner så vänner är super viktiga för att ha ett bra liv.Ta vara på dem du har dig nära... för pengar och andra rikedomar kommer försvinna mex tiden men inte vänner!!!


Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Del 2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Ikväll kommer fortsätta det jag började igår. Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Ikväll vill jag ta lite tid och prata om Jobboken. 

Det finns många uppfattningar om Jobs bok är den äldsta boken någon sin i bibels historia, man tror at den är den äldsta boken p.g.a.

  •   Att boken inte nämns Israel
  • · Och att det inte citerar från judarnas lagar… osv. 

En av många uppfattningar i Jobsboken är att författaren skrev i allra första kapitel och första vers om

 ’’ I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.  ’’ Job 1:1 

Jag markerade just två ord from och rättsinnig, from är ett ord som översattes från hebreiska som står för tál som syftar om inre tillstånd och perfektion. Många Engelska välkända bibel översätningar har skrivit om att Job var rättfärdig och otadlig (righteous and blameless). Men Job var ju inte rättfärdig och syndfri i sig. Han hade ju den naturliga Adams synd något som Gud avskyr. Men hur kan han då målas som rättfärdig. En person som Gud dagligen glädjas över och presenteras inför Änglarna och Satan

Evangeliet förvandlar det hemska till underbar, i Jobs bok ser vi en troende man trötts allt motgångar och misär. Han håller sig fast vid Herren

'’ Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.’’ Job 2:10

 Det står i ’’ Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.  När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud.’’ Job 19:25-26 så som Paulos skrev i till Rom församling. ’’ Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.*’’ Rom 4:18 Lika så trodde Job, när all hopp var ute trodde han på hoppet. Hoppet som kommer från Kristus Jesus.

 

Job hade rättfärdighet som kommer av tro. Hans rättfärdighet var bekräftat av Gud inför himlens änglar.

’’Då sade HERREN till Åklagaren: "Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.’’ Job 1:8

 

Därför när Satan anklagade det är inte Job som blev anklagad utan det är Gud han anklagade. Han den som kritiserar den Gud som gjorde Job rättfärdig. Han kritiserar den korsfästande Gud, han menade Jesublod är inte tillräcklig. Jobs bok visar oss det som Paulos skrev i Rom 8:31–35

 

’’ Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?’’Rom 8:31–35

 

Ska vi förstå Jobs boken och hur Gud kan stoltsera sig med honom och älska honom så mycket måste vi gå på Golgata. Vi måste förstå vad som hände på korset där. För att göra något underbaraste från illande fick Gud göra det underbaraste till illande.

 

Jesus förlorade sin faders kärlek och upplevde hans vrede för att du och jag aldrig ska missta hans kärlek och aldrig ska uppleva hans vrede. Kärleken gavs inte genom lycka utan genom lidande. På grund av kärleken till dig, Jesus hängde sig på ett kors och led.

 

Det är den Gud genom Jobsboken rycker fram sin korsfästade och genomborrade händer och ber dig att lita på honom i stunden av lidande. Den Gud som säger till dig att du ska inte oroa dig för han har all makt i sina händer. Det är denna Gud som säger till dig att lida för honom för han är värdig all ära för den Han är.

                  
 

 

Han slog sin son Jesus Kristus för att du och jag syndade, han slog sin Son för vi valde para oss med samma kön, han slog sin Son för vi vägrade lida hans ord. Han slog sin Son för vi var otrogna med alla och allt. Han lagt all vrede på Jesus Kristus för vår skull.

 

Jag vill avsluta med ett bibel ord som är så känd som också säger mycket om just Guds kärlek på korset.

’’Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.’’ Jes. 53:4

Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

I den senaste tiden både i skolan (Bibel skola) och bland mina vänner varit stor fråga om Guds godhet och kärlek. Jag menar Är han god kommer något ont från honom? osv...

Därför vill jag dela mina tankar kring det ämnet. 

 Man kan fråga sig varför Gud med all sin kraft inte endast förgöra Satan med en gång? Men vad är segern i det, nej Gud väljer visa kraft i kärlek i Satans hemmaplan.

Innan vi kliver in i huvudämnet så vill jag markera att vi inte står under förbannelse oavsett under vilken omständigheter vi än befinner oss. Att man är sjuk så är man under djävulens förbannelse och om du är fris så är du under Guds välsignelse… nej detta är något som kom med framgångs teologi. Vad är Framgångs teologi då? Jo, framgångs teologi är något som handlar om att önska sig det bästa, att ge tionde för Gud ska välsigne dig. Ger du 1000kr då ska Gud välsigne dig med 10 000kr. Men hittar vi tionde i Nya testament? Nej, verkligen inte. För Gud vill 100 % inte 10 %. Han ger och han tar det han gett redan. Allt är i sin hand.

Bibeln bevittnar om att ’’ Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. ’’ Jes. 53:4

Förbannelse har ingen makt över oss oavsett under vilken omständigheter vi än befinner oss. Vem skickade förbannelsen från första början och varför skickades förbannelsen till världen? Dessa frågor är dem mest förvirande frågorna vi har i nu läget.

Förbannelse är något som Gud skickade för människans skull. ’Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.’’ 1 Mose 3:17

 När vi läser Job boken så tyder att det var Gud som plågade Job, genom att ge Satan tillåtelsen och möjligheten. Gud är den som slutligen som bestämde all lydande som Job fick genomgå. Gud verkställde all plågorna genom sin makt.

Vi har uppfattning om att Gud är god endast god, det är inte fel men är verkligheten så? Säger Bibeln det? Nej!

När vi läser Jobs berättelse så vill jag ta två viktiga verser ifrån kapitel 1 & 2

’’I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.’’ Job 1:1

’’Då sade hans hustru till honom: "Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö."  Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.’’ Job 2:9–10

Bibel talar om att Job var en rättfärdig person och att han fruktade Gud, och därför han undvik det onda. Job kände Gud, han viste vilken Gud han tillbad.

Gud är en Suverän Gud i vårt lidande!. Vad menas med det? Hans absoluta herravälde kontroll och omtanke för allt i skapelse för hans egen ära och för hans folks bästa. Och det är denna Gud vi ska lära känna inte bara i jobboken utan genom bibeln. En Gud som är i kontroll över allting och som styr allting, även i människors lidande.

Men finns det bibel ställer som förtydligar just detta? Svaret är JO!

För att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är HERREN och det finns ingen annan. Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta. (Jes. 45:6-7)

Även om vi läser samma vers på engelska så blir bara versen ännu tydligare…

I am the giver of light and the maker of the dark; causing blessing, and sending troubles; I am the Lord, who does all these things. Jes. 45:7

Alla som bor på jorden räknas för intet, han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: "Vad är det du gör?" (Dan 4:32)

 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, (Ef. 1:11)

Och även historien största synd mordet på Guds son var ju i minsta detalj av Gud.

Allt detta tyder på om vi säger att han är bara endast god då har vi problem nämligen fel bild av vem Gud är. Och att inget händer i våra liv utan att Gud har beviljat det att hända. Men varför säger vi att sjukdomen är från djävulen och att det är en förbannelse? När bibeln bevittnar att det kommer både lycka och olycka från Gud (Jes.45:7).

Vad händer med Sadrak, Mesak och Abed-Nego? Är det inte det som händer i våra liv? Att vi inte vet hur Gud verkar i vårt liv men vi förväntar alltid oss en helande kraft och att ingen ska må sjuk alla ska vara friska? Men Varför den mest gladaste, mest tacksam och inspirerande person Nick Vujicic lever utan varken armar och ben?
 
             
 
 
  
           
 
                 
 
 
Glömmer vi att Gud har större planer i vårt liv, större än en enkel helande mirakel? Vad är det vi gör när vi har det Nick Vujicic inte har...
 
        
 
                                                
 

Vad sa Sadrak, Mesak och Abed-Nego till kungen i sista stunden innan de skulle kastas i elden? ’’Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: "O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp." 

Är jag sjuk eller frisk så är Han ändå min Gud. Vår kärlek är vilkorslos kärlek. Ibland folk tro att vår tro baserar på Guds välsignelse och framgång, Eller vår tro beror på att vi är så välsignade av Gud. Vilket betyder att vår kärlek till Gud inte har Gud i fokus utan egen lycka och framgång som fokus. Alla Världs religioner där Gud inte är i fokus utan vad man kan får utav att tillbe Gud. Det är en Satanisk religion.

Om vi betraktar att sjukdom är från satan och samtidigt säger vi att ’’ Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.'' Rom 8:1. Vi läser i ’’ Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus, eftersom han var sjuk.’’ 2 Tim 4:20 och ’’ Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg.’’ Fil 2:26–27 samtidigt så läser vi när Paulos acceptans på sjukdomen och därför att han tipsat Timoteus om vin som medicin. Det visar att Paulos inte trodde alls på att sjukdomen var en förbannelse som måste brytas. ’’ Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.’’ 1 Tim 5:23.

Sjukdom är inte från Gud som jag tidigare sa och som jag har skrivit lite mer om förbannelse på min blogg så jag tror inte att det är från Satan för han har ingen makt i oss som är i Kristus.   

 

Frågan lämnar jag öppet till er läsare… Ni kan lämna gärna en kommentar eller fråga angående detta…

Tack för att ni tog er dyrbara tid och läst mitt inlägg.

Hej!